Για να κάνεις περισσότερα
Λογαριασμός Υπερανάλυψης
Ευελιξία άμεσης πρόσβασης σε χρήματα για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου.

Κύρια Ωφελήματα

Όριο υπερανάληψης ανάλογα με τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης

Ανάληψη μετρητών χωρίς προειδοποίηση συμπεριλαμβανομένου του ορίου σου

Online συναλλαγές που εξασφαλίζουν 24ωρη πρόσβαση στους λογαριασμούς σου

Χρεωστική κάρτα

Καλύπτει τις ανάγκες μου;

Ναι, αν θέλεις άμεση πρόσβαση σε χρήματα για την επιχείρησή σου. Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα τι θα αντιμετωπίσεις, φτιάξε ένα σχέδιο δανεισμού που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.

*Το όριο υπερανάληψης εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησής σου και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Ενοικιαγορά Αυτοκινήτου

Βάλε τροχούς στην επιχείρησή σου

Ηλ. Λογαριασμός Προθεσμίας

Άνοιξε τον λογαριασμό που επιθυμείς, οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι!