Για να έχεις τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή
Τρεχούμενος Λογαριασμός
Απλοποιούμε τις τραπεζικές συναλλαγές ρουτίνας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Χρεωστική Κάρτα

Μηνιαία κατάσταση λογαριασμού

Βιβλιάριο επιταγών

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Σας παρουσιάζουμε ένα εντελώς νέο κόσμο καθημερινής τραπεζικής, που θα κάνει τη ζωή σας ακόμα πιο εύκολη αφού εκτός από χρεωστική κάρτα, συμπεριλαμβάνει βιβλιάριο επιταγών και άλλες ευκολίες.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • E-Statements
  • Διαθέσιμο σε ξένα νομίσματα
  • Διαχείριση του λογαριασμού μέσω του Web Baking & Mobile App
  • Όριο υπερανάληψης κατόπιν αιτήματος*
*Η έγκριση του ορίου υπερανάληψης εξαρτάται από την παροχή ικανοποιητικών προσωπικών εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας. Η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με τη δανειακή πολιτική της οποτεδήποτε.