Τα λεφτά σου πάντα διαθέσιμα
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου
Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου, όποτε την χρειάζεσαι.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ανάληψη μετρητών ανά πάσα στιγμή

Χρεωστική κάρτα για αγορές και αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα με έναν λογαριασμό που δεν χρειάζεται προηγούμενη ειδοποίηση για αναλήψεις, προσφέρει online πρόσβαση και μια χρεωστική κάρτα για αγορές και αναλήψεις μετρητών στη στιγμή.

Δυνατότητα online διαχείρισης του λογαριασμό σου

Πάγιες εντολές και άμεσες χρεώσεις

Κύρια Ωφελήματα

  • Δυνατότητα online διαχείρισης του λογαριασμό σου
  • Πάγιες εντολές και άμεσες χρεώσεις
  • Χρεωστική κάρτα για αγορές και αναλήψεις μετρητών

Visit a branch

Find the nearest branch

Add text

Add text

Add text

Add text

Add text

Add text

Add text

Add text