Λύση ONE

Λύση Δανεισμού Σήμερα και Aύριο

Μάθε τη δόση σου

Κλείσε ραντεβού

Κλείσε προσωπικό ή διαδικτυακό ραντεβού με το κατάστημα της επιλογής σου

Περίοδος χάριτος μέχρι 24 μήνες

Μία μόνο χαμηλή δόση

Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

Περισσότερα

Ποσό δανείου

έως και 80% της αξίας της κύριας κατοικίας

Το υπόλοιπο 20% (ίδια συνεισφορά) είτε καταβάλλεται από τον αγοραστή σε μετρητά είτε χρηματοδοτείτε από την Τράπεζα μέσω υποθήκευσης επιπρόσθετου ακινήτου

Μέγιστη διάρκεια δανείου

30 χρόνια ή μέχρι να συμπληρώσει ο δανειολήπτης το 65ο έτος ηλικίας (όποιο επέλθει πρώτα)

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια

Λύση One! Μία Λύση Δανεισμού, Σήμερα και Αύριο!

Στην Ελληνική Τράπεζα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τη δύναμη να καταφέρνεις όσα θες και σήμερα και αύριο, και έχουμε λύση!

Μία και μοναδική λύση δανεισμού, με χαμηλό επιτόκιο, βάσει αξίας κύριας κατοικίας, για τις στεγαστικές σου ανάγκες και ότι άλλο χρειαστείς, από σήμερα και στο εξής.

Και αν σήμερα έχεις ήδη δάνεια, συγκέντρωσέ τα όλα σε μία μόνο δόση, με χαμηλό επιτόκιο και με τη σιγουριά ότι θα έχεις λύση για ό,τι χρειαστείς και σήμερα και αύριο.


Χρηματοδοτικές Ανάγκες

Οι ανάγκες που καλύπτει η Λύση ΟΝΕ, είναι πολλές:

Αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση κύριας κατοικίας

Η χρηματοδότηση για αγορά αγαθών, όπως επίπλων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κλπ., επιτρέπεται πάντοτε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση στεγαστικών αναγκών

Μεταφορά από άλλη τράπεζα υφιστάμενων διευκολύνσεων (στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων κ.α.)

Green Κατοικία

Σε ενδιαφέρει το σπίτι σου να είναι φιλικό στο περιβάλλον;

Η Ελληνική Τράπεζα επικροτεί και επιβραβεύει την επιλογή σου, με χαμηλότερο επιτόκιο στο στεγαστικό σου δάνειο. Επέλεξε δάνειο «Green Κατοικία» για την αγορά του ενεργειακά αναβαθμισμένου σπιτιού σου.

Μάθε τη δόση σου

Περισσότερες Πληροφορίες

Βοήθεια και Υποστήριξη

Χρειάζεσαι βοήθεια; Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχεις. Αλλά προτού το κάνεις, ρίξε μια ματιά στις συχνές ερωτήσεις μας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστώ?

Στοιχεία ταυτοποίησης
•    Δελτίο Ταυτότητας για Υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας
•    Διαβατήριο για αλλοδαπούς
•    Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής (πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφελείας)

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα εισοδήματα σας
Εργαζόμενοι ιδιωτικού/ δημόσιου τομέα
•    Αντίγραφα μισθοδοσίας των τριών τελευταίων μηνών
•    Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος σταθερού εισοδήματος (εφόσον ισχύει)

Αυτοεργοδοτούμενοι/ Ελεύθεροι επαγγελματίες
•    Φορολογική δήλωση ή δήλωση κοινωνικών ασφαλίσεων ή αλλά δικαιολογητικά έγγραφα

Δικαιολογητικά για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο/ακίνητο που θα υποθηκευτεί
•    Τίτλος ιδιοκτησίας
•    Πολεοδομική άδεια ή σχετική βεβαίωση από αρχιτέκτονα 
•    Άδεια οικοδομής για ανέγερση ή απόδειξη υποβολής αιτήματος και σχετική υπεύθυνη δήλωση από αρμόδιο επαγγελματία, σε περίπτωση που η άδεια οικοδομής εκκρεμεί
•    Λεπτομερή χρονοδιάγραμμα και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από αρμόδιο επαγγελματία (π.χ. Επιμετρητή Ποσοτήτων, Πολιτικό Μηχανικό)

Απαιτείται εκτίμηση του σχετικού ακινήτου για την οποία πρέπει να προσκομιστούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση αιτήματος σας για δάνειο, είναι ενδεικτικά και δύναται να διαφοροποιηθούν αναλόγως περίπτωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο λειτουργό εξυπηρέτησης σας.

Ποιες είναι οι σχετικές επιβαρύνσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω?

Για τη χορήγηση του δανείου, η Τράπεζα ενδέχεται να σας χρεώσει έξοδα παραχώρησης δανείου ή/και ετοιμασίας νομικών εγγράφων, αναλόγως του είδους δανείου και ως προνοείται από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Για τη σύναψη ενός ενυπόθηκου δανείου καταβάλλονται επίσης έξοδα σε τρίτους και αυτά αφορούν στην εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται καθώς και έξοδα για ασφάλεια ζωής και κατοικίας.

Επίσης καταβάλλονται έξοδα τα οποία καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν:

•    Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
•    Έξοδα που αφορούν στη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
•    Έξοδα που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

Τα πιο πάνω έξοδα θα αναφέρονται στα έγγραφα παραχώρησης δανείου και έχετε τη δυνατότητα συμπερίληψης ορισμένων από αυτών, στο ποσό του δανείου