Λύση ONE

Μία Λύση δανεισμού για όλα,

σήμερα και αύριο

Μάθε τη δόση σου

Περίοδος χάριτος μέχρι 24 μήνες

Μία μόνο χαμηλή δόση

Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα για ποσά > €100.000

Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

Περισσότερα

Ποσό δανείου

έως και 80% της αξίας της κύριας κατοικίας

Μέγιστη διάρκεια δανείου

30 χρόνια ή μέχρι να συμπληρώσει ο δανειολήπτης το 70ο έτος ηλικίας (όποιο επέλθει πρώτα)

Επιλογές επιτοκίου

Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 χρόνια και κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια (ισχύουν όροι)

Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια

Λύση ΟNE! Μία λύση, για όλα!

Στην Ελληνική Τράπεζα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τη δύναμη να καταφέρνεις όσα θες και σήμερα και αύριο, και έχουμε λύση!

Λύση ΟNE! Μία και μοναδική λύση δανεισμού, βάσει αξίας κύριας κατοικίας, για τις στεγαστικές καθώς και οποιαδήποτε άλλη σου ανάγκη.

Και αν σήμερα έχεις ήδη δάνεια, συγκέντρωσέ τα όλα σε μία μόνο δόση, με χαμηλό επιτόκιο και με τη σιγουριά ότι θα έχεις λύση για ό,τι χρειαστείς και σήμερα και αύριο.


Χρηματοδοτικές Ανάγκες

Οι ανάγκες που καλύπτει η Λύση ΟΝΕ, είναι πολλές:

Αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση κύριας κατοικίας

Αγορά οικοπέδου για ανέγερση κύριας κατοικίας

Αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση κατοικίας (άλλη από την κύρια) στην Κύπρο ή το εξωτερικό, βάσει αξίας κύριας κατοικίας

Η χρηματοδότηση σπουδών / πληρωμή διδάκτρων, κάλυψη ιατρικών εξόδων, αγορά αγαθών, επιτρέπεται πάντοτε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση στεγαστικών αναγκών

Μεταφορά από άλλη τράπεζα υφιστάμενων διευκολύνσεων (στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων κ.α.)

Δεν καλύπτεται η χρηματοδότηση για αγορά / ανέγερση / ανακαίνιση κατοικίας και άλλης ακίνητης περιουσίας για εμπορικούς, επενδυτικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. αγορά για ενοικίαση).

Μάθε τη δόση σου

Μία λύση για σήμερα και αύριο