Πείτε αντίο στις ουρές
Net Loan
Μην περιμένεις στη σειρά, απλά κάνε την αίτησή σου μέσω διαδικτύου.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Γρήγορη διαδικασία αίτησης μέσω του Hellenic Web Banking

Γρήγορη διαδικασία έγκρισης

Χωρίς τέλη και χρεώσεις

Ευνοϊκό επιτόκιο

Διάρκεια αποπληρω-μής έως 7 έτη

Δάνειο ύψους μέχρι €20.000

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Δεν θέλεις να περιμένεις στην ουρά για μια απλή αίτηση; Τώρα μπορείς να υποβάλεις αίτημα μέσω διαδικτύου για ταχύτερες διαδικασίες, ευνοϊκά επιτόκια, περίοδο αποπληρωμής έως 7 έτη και ποσό δανείου μέχρι €20.000.

Προσωπικό Δάνειο

Ευνοϊκό επιτόκιο και περίοδος αποπληρωμής μέχρι 10 έτη.

Υπερανάληψη

Για να κάνεις περισσότερα.