Για να κάνεις περισσότερα

Λογαριασμός Παρατραβήγματος

Επιπλέον μετρητά όταν τα χρειάζεσαι περισσότερο.

Κύρια Ωφελήματα

Χρεωστική Κάρτα

Πάγιες εντολές πληρωμών

Με απλές διαδικασίες

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Έρχεται η στιγμή που όλοι χρειαζόμαστε επιπλέον στήριξη. Στην Ελληνική Τράπεζα, γνωρίζουμε ότι ένας λογαριασμός παρατραβήγματος μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα βραχυπρόθεσμο δίχτυ ασφαλείας αν κάποια στιγμή προκύψει μια οικονομική δυσκολία. Ο λογαριασμός παρατραβήγματος θα σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε άμεση ρευστότητα.

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

(E-statement) - Δυνατότητα παραλαβλης ηλεκτρονικών καταστάσεων λογαριασμού μέσω email

Εκτέλεση Πάγιων Εντολών

Πληρωμές Λογαριασμών κοινής ωφελείας με εντολές άμεσης χρέωσης

Αυτόματη πίστωση μισθοδοσίας

Βιβλιάριο Επιταγών κατόπιν αιτήματος

Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας. Κάνοντας αγορές με τη χρεωστική σας κάρτα ή αναλήψεις από τις ΑΤΜ