Ας κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα
Προσωπικό Δάνειο
Χρηματοδότησε τη δική σου περιπέτεια.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα παραχώρησης δανείου χωρίς εξασφαλίσεις και προσωπικές εγγυήσεις

Κυμαινόμενο επιτόκιο και επιλογή για σταθερό επιτόκιο για δάνεια χωρίς υποθήκη

Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής για ενυπόθηκα δάνεια

5 χρόνια μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής για δάνεια χωρίς υποθήκη

Σκεφτείτε «πράσινα» και ζητήστε χρηματοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, θερμομόνωση ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση προς εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση. 

Χρηματοδοτικές ανάγκες

  • Οποιαδήποτε προσωπική ή έκτακτη οικονομική ανάγκη
  • Αγορά αγαθών (έπιπλα, οικιακές συσκευές, κλπ.)
  • Οποιαδήποτε επαγγελματική ανάγκη για επαγγελματίες/ αυτοεργοδοτούμενους
  • Ενοποίηση υφιστάμενων οφειλών σε ένα δάνειο
  • Μεταφορά δανείου από άλλη τράπεζα