Τραπεζικές Αργίες


Ημερομηνία Αργίας

06/01/2022

07/03/2022

25/03/2022

01/04/2022

22/04/2022

25/04/2022

26/04/2022

13/06/2022

15/08/2022

28/10/2022

26/12/2022


Περιγραφή

Επιφάνια

Καθαρά Δευτέρα

Ευαγγελισμός Θεοτόκου

Εθνική Επέτειος

Μεγάλη Παρασκευή

Δευτέρα της Διακαινησίμου

Τρίτη της Διακαινησίμου

Πεντηκοστή

Κοίμηση της Θεοτόκου

Εθνική Επέτειος

Επομένη των Χριστουγέννων