Δήλωση Τελών

Η Δήλωση Τελών είναι μια αναλυτική κατάσταση των τελών και των τόκων που καταβάλλονται από τον κάθε πελάτη. Η Τράπεζα οφείλει να παρέχει στους πελάτες της, σε ετήσια βάση και δωρεάν, "Δήλωση Τελών" για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διατηρούν. Η Δήλωση Τελών έχει τυποποιημένη μορφή, η οποία είναι κοινή για όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Τι είναι η "Δήλωση Τελών";
 • Ποιά περίοδο αφορά;
 •  Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε
 • 1

  Τι είναι η "Δήλωση Τελών";

  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου*, η Ελληνική Tράπεζα («Τράπεζα») οφείλει να παρέχει στους Πελάτες της (καταναλωτές), σε ετήσια βάση και δωρεάν, τη "Δήλωση Τελών" για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διατηρούν με την Τράπεζα.

  Η "Δήλωση Τελών" έχει τυποποιημένη μορφή, η οποία είναι κοινή για όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα τέλη που καταβάλλονται από τον Πελάτη. Παράλληλα, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια για τις υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών του Πελάτη κατά τη διάρκεια που καλύπτεται από τη "Δήλωση Τελών". Οι υπηρεσίες πληρωμών αφορούν τα πιο κάτω:

  •    τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, ταμιευτηρίου, κλπ.)

  •    παροχή χρεωστικών καρτών

  •    παροχή πιστωτικών καρτών

  •    ανάληψη μετρητών

  •    παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών

  •    μεταφορές πίστωσης SEPA

  •    μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA

  •    πάγιες εντολές

  •    άμεσες χρεώσεις

  •    επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκών υπολοίπων

  •    υπηρεσίες συναλλάγματος

  •    υπεραναλήψεις

  •    υπερβάσεις

  •    αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού


  Η "Δήλωση Τελών" εκφράζεται στο νόμισμα του λογαριασμού πληρωμών και παρέχεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τη γλώσσα επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην Τράπεζα.


  *Περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος 64(Ι)/2017
 • 2

  Ποιά περίοδο αφορά αυτή κατάσταση;

  Η ‘Δήλωση Τελών’ αποστέλλεται σε ετήσια βάση και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 12 μηνών.

 • 3

  Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε

  Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999 ή με το Κατάστημα στο οποίο διατηρείς τον λογαριασμό σου.

Βοήθεια και Υποστήριξη

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεσαι βοήθεια; Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχεις. Αλλά προτού το κάνεις, ρίξε μια ματιά στις συχνές ερωτήσεις μας.

Τι είναι η Δήλωση Τελών;

Η Δήλωση Τελών, έχει τυποποιημένη μορφή, η οποία είναι κοινή για όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα τέλη και τους τόκους που καταβάλλονται από τον πελάτη. Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια για τις υπηρεσίες πληρωμών που συνδέονται με τον/τους λογαριασμό/ούς πληρωμών καταναλωτών κατά τη διάρκεια που καλύπτεται από τη Δήλωση Τελών.

Λαμβάνοντας τη Δήλωση Τελών, χρειάζεται να προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια;

Όχι, δεν χρειάζεται να προβείς σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Γιατί μου έχει αποσταλεί η Δήλωση Τελών;

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του «Περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου», η Τράπεζα οφείλει να παρέχει στους πελάτες της, σε ετήσια βάση και δωρεάν, ‘Δήλωση Τελών’ για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διατηρούν με την Τράπεζα.

Ποιοι λογαριασμοί θεωρούνται λογαριασμοί πληρωμών;

Λογαριασμοί πληρωμών θεωρούνται οι λογαριασμοί που τηρούνται στο όνομα ενός ή περισσότερων πελατών και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής. Στους λογαριασμούς πληρωμών περιλαμβάνονται οι πιο κάτω κατηγορίες λογαριασμών της Τράπεζας:

 • Τρεχούμενος με ή χωρίς όριο υπερανάληψης
 • Λογαριασμός ταμιευτηρίου
 • Λογαριασμός προειδοποίησης μέχρι επτά (7) ημερών
 • Ηλεκτρονικός τρεχούμενος με ή χωρίς όριο υπερανάληψης (Net Account)
 • Λογαριασμός πιστωτικής κάρτας
 • Λογαριασμός Προπληρωμένης Κάρτας

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λογαριασμών (π.χ. λογαριασμοί δάνειων, Προθεσμίας, προειδοποίησης  πέραν των επτά (7) ημερών) δεν αποστέλλεται Δήλωση Τελών.

Τι γίνεται όσον αφορά λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, οι οποίοι μετατράπηκαν σε λογαριασμό Basic κατά τη διάρκεια του έτους 2020;

Για λογαριασμούς Ταμιευτηρίου οι οποίοι μετατράπηκαν σε λογαριασμό Basic κατά τη διάρκεια του έτους 2020, τα όσα παρουσιάζονται στη Δήλωση Τελών, αφορούν τον λογαριασμό Ταμιευτηρίου για την περίοδο από 01/01/2020 και μέχρι την ημερομηνία μετατροπής του σε λογαριασμό Basic, ενώ για την υπόλοιπη περίοδο, δηλαδή από την ημερομηνία μετατροπής μέχρι και τις 31/12/2020, αφορούν τον λογαριασμό Basic.

Τι περιλαμβάνει η Δήλωση Τελών:

Η Δήλωση Τελών εκφράζεται στο νόμισμα του λογαριασμού πληρωμών και περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

α) Το τέλος μονάδας που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό και ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

β) Το συνολικό ποσό των τελών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου για κάθε υπηρεσία.

γ) Το επιτόκιο υπερανάληψης, που ισχύει για τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό των τόκων που εφαρμόζονται σχετικά με την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, κατά περίπτωση.

δ) Το πιστωτικό επιτόκιο που ισχύει για τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, κατά περίπτωση.

ε) Το συνολικό ποσό των τελών που χρεώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Ποιες θεωρούνται υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών;

Οι υπηρεσίες πληρωμών αφορούν τα πιο κάτω:

•    τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, ταμιευτηρίου, κ.λ.π)

•    παροχή χρεωστικών καρτών

•    παροχή πιστωτικών καρτών

•    ανάληψη μετρητών

•    έκδοση βιβλιαρίου επιταγών

•    μεταφορές πίστωσης SEPA

•    μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA

•    πάγιες εντολές

•    άμεσες χρεώσεις

•    επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκών υπολοίπων

•    υπηρεσίες συναλλάγματος

•    υπερβάσεις

•    αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού

Για άλλες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω και δεν αφορούν υπηρεσίες πληρωμών (π.χ. έκδοση τραπεζικής επιταγής, έξοδα θυρίδας) οι χρεώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού σου.

Περιλαμβάνονται και οι επιστροφές χρεώσεων στη Δήλωση Τελών;

Οποιεσδήποτε επιστροφές χρεώσεων ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη Δήλωση Τελών. Οι επιστροφές παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού σου.

Γιατί τα τέλη μονάδας διαφέρουν από τη χρέωση που μου έχει γίνει;

Τα τέλη μονάδας είναι σύμφωνα με τον Κατάλογο Επιβαρύνσεων και Προμηθειών της Τράπεζας και ενδέχεται να διαφέρουν από την τελική χρέωση λόγω ειδικής τιμολόγησης ή αλλαγής του τομέα σου κατά τη σχετική περίοδο.

Διαθέτω λογαριασμό πληρωμών, γιατί δεν έχω λάβει τη Δήλωση τελών;

Η Δήλωση Tελών παρέχεται μόνο σε καταναλωτές. Αν έχεις ζητήσει να λαμβάνεις την κατάσταση λογαριασμού από κατάστημα ή δεν έχεις επικαιροποιήσει τη διεύθυνση αλληλογραφίας σου, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεσαι.

Κάθε πότε θα λαμβάνω τη Δήλωση Τελών;

Η ‘Δήλωση Τελών’ αποστέλλεται σε ετήσια βάση και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 12 μηνών.

Θα λάβω Δήλωση Τελών για τον λογαριασμό πληρωμών της εταιρείας μου;

Όχι, η Δήλωση Τελών αφορά μόνο πελάτες, καταναλωτές.

Θα συνεχίσω να λαμβάνω την κατάσταση λογαριασμού;

Ναι, θα συνεχίσεις να λαμβάνεις την κατάσταση λογαριασμού σου.

Που μπορώ να αποταθώ για περαιτέρω διευκρινήσεις;

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείς να αποταθείς σε ένα από τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999.