Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Απλά μια υπενθύμιση για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά την προστασία και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα.

 • GDPR 
 • Σε ποιούς αναφέρεται
 •  Πληροφορίες
 • Ελληνική Τράπεζα
 • Ασφαλιστικές Ομίλου
 • 1

  GDPR - Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679

  Η Ελληνική Τράπεζα συμμορφώνεται με τον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.

 • 2

  Σε ποιούς αναφέρεται

  Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice) της Ελληνικής Τράπεζας, αφορά ΜΟΝΟ φυσικά πρόσωπα

 • 3

  Περισσότερες Πληροφορίες

  Για περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Ελληνική Τράπεζα και άλλες σχετικές πληροφορίες, μπορείς να διαβάσεις τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice) της Ελληνικής Τράπεζας πιο κάτω.

Τι είναι το GDPR και πως σε επηρεάζει;

Επικοινώνησε μαζί μας για τα προσωπικά σου δεδομένα

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων