Συχνές Ερωτήσεις Πελατών Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Καταθέσεις

Βοήθεια για Καταθέσεις

Βοήθεια και Υποστήριξη

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεσαι βοήθεια; Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχεις. Αλλά προτού το κάνεις, ρίξε μια ματιά στις συχνές ερωτήσεις μας ή χρησιμοποίησε τη νέας μας υπηρεσία chatbot για να δεις αν οι ερωτήσεις σου έχουν ήδη απαντηθεί.

Θα ισχύουν τα ίδια Ειδικά Καταθετικά Προϊόντα που διατηρούσα στην πρώην ΣΚΤ;

Όχι, δεν ισχύουν πλέον τα ίδια καταθετικά προϊόντα που διατηρούσατε στην πρώην ΣΚΤ. Για ορισμένα προϊόντα έχετε ήδη λάβει επιστολή από την Ελληνική Τράπεζα ότι έχουν μετατραπεί/μεταφερθεί σε υφιστάμενα προϊόντα της Ελληνικής Τράπεζας. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές θα ενημερωθείτε μέσω σχετικής γραπτής επιστολής ή/ και δια μέσου των καταστημάτων μας.

Στην Εμπρόθεσμη Κατάθεση η διάρκεια, η λήξη και οι όροι που έχω υπογράψει παραμένουν ως έχουν;

Nαι, τόσο η διάρκεια, όσο και η λήξη και όλοι οι όροι εμπρόθεσμης κατάθεσης παραμένουν ως έχουν, μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης εμπρόθεσμης κατάθεσης, εκτός εάν έχετε ενημερωθεί διαφορετικά από την Ελληνική Τράπεζα μέσω σχετικής γραπτής επιστολής.

Οι καταθέσεις μέχρι το ποσό των €100.000 παραμένουν εξασφαλισμένες βάσει της οδηγίας που διέπει τις καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων;

Οι καταθέσεις μέχρι το ποσό των €100.000 είναι εξασφαλισμένες, βάσει της οδηγίας που διέπει τις καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί πολύ ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιουχικής επάρκειας.