Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Καρτών

€50.000

200 τυχεροί – €250 ο καθένας

Αυτές τις γιορτές, πάρε μαζί σου ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι. Την κάρτα σου!

Από 06/12/2021 έως 06/01/2022, πλήρωσε με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα διεκδικήσουν €250 ο καθένας, στο Mple Rewards app τους.

Χρησιμοποίησε την κάρτα σου στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο «Μπλε» και κέρδισε x10 συµµετοχές στην κλήρωση.

Γιατί οι γιορτές…θέλουν κάρτα! #OiGiortesThelounKarta


Δεν έχεις κατεβάσει ακόμη το Mple Rewards app;

Κάνε το τώρα από App Store ή Google Play!

Όροι Συμμετοχής

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες φυσικών προσώπων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα»), των οποίων οι κάτοχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους κατά την περίοδο 06/12/21 - 06/01/22 συμπεριλαμβανομένων.

Κάθε συναλλαγή με κάρτα ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση ενώ κάθε μία συναλλαγή  που θα πραγματοποιείται σε εμπόρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών Μπλε1, θα αντιστοιχεί με δέκα συμμετοχές στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση. Συναλλαγές καρτών σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα συνυπολογίζονται στην κλήρωση.

Στο τέλος της περιόδου του διαγωνισμού θα κληρωθούν 200 τυχεροί που θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το χρηματικό ποσό των €250 ο καθένας, απαντώντας σωστά σε μία ερώτηση που θα τους γίνει τηλεφωνικώς από την Τράπεζα. Σε περίπτωση σωστής απάντησης, το χρηματικό ποσό θα πιστώνεται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών Mple του κάθε τυχερού, ενώ σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, δεν θα δικαιούται το ποσό και θα προσφέρεται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται μετά το τέλος της περιόδου του διαγωνισμού, ως ορίζεται στον όρο 1 ανωτέρω, από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Τα χρηματικά ποσά δεν ανταλλάσσονται με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον πρώτο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή τις ημερομηνίες της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

1Σχετικούς όρους για τις συναλλαγές στους συμμετέχοντες εμπόρους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών Mple και τον τρόπο εξαργύρωσης του χρηματικού ποσού μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com/mple