Οι γιορτές σου σε μία κάρτα!

100 τυχεροί – €50.000

Οι γιορτές σου σε μία κάρτα!


Αυτές τις γιορτές πλήρωσε με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 100 τυχερούς που θα διεκδικήσουν από €500 ο καθένας.

Πληρωμές που θα γίνουν με τα mobile wallets της Ελληνικής Τράπεζας θα επωφελούνται με διπλές συμμετοχές στον διαγωνισμό. 

Διάρκεια διαγωνισμού: 07/12/2020 – 07/01/202

Όροι Συμμετοχής

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα»), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους κατά την περίοδο 07/12/20 - 07/01/21 συμπεριλαμβανομένων.

Κάθε συναλλαγή με κάρτα ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συναλλαγές με το Hellenic Bank Wallet και Apple Pay της Ελληνικής Τράπεζας ισούνται με δύο συμμετοχές.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση.

Συναλλαγές καρτών σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα συνυπολογίζονται στην κλήρωση.

Στο τέλος του διαγωνισμού θα κληρωθούν 100 άτομα, που θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν €500, απαντώντας σωστά σε μία ερώτηση που θα τους γίνει τηλεφωνικώς από την Τράπεζα. Απαντώντας σωστά το πόσο θα πιστώνεται στον συνδεδεμένο με την κάρτα λογαριασμό του κάθε τυχερού ενώ σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης δεν θα δικαιούνται το έπαθλο. 

Η κλήρωση θα λάβει μέρος μετά το τέλος της περιόδου του διαγωνισμού ως ορίζεται στον όρο 1 ανωτέρω.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το έπαθλο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Τα έπαθλα δεν ανταλλάσσονται με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το έπαθλό του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το έπαθλο στον πρώτο επιλαχόντα.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.