Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Καρτών

€50.000

100 τυχεροί – €500 ο καθένας

Αυτές τις γιορτές, πάρε μαζί σου ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι. Την κάρτα σου!

Από 05/12/2022 έως 05/01/2023, πλήρωσε με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας και γίνε ένας από τους 100 τυχερούς που θα διεκδικήσουν €500 ο καθένας, στο Mple Rewards app τους.

Γιατί οι γιορτές…θέλουν κάρτα! #OiGiortesThelounKarta


Δεν έχεις κατεβάσει ακόμη το Mple Rewards app;

Κάνε το τώρα από App Store, Google Play ή Huawei AppGallery!

Όροι Συμμετοχής

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών («Κάρτες») της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Τράπεζα»), οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις Κάρτες τους κατά την περίοδο 05/12/2022  μέχρι τις 05/01/2023 συμπεριλαμβανομένων («Περίοδος του Διαγωνισμού»). Εταιρικές κάρτες (Business cards) δεν περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό.

Κάθε συναλλαγή με τις Κάρτες κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού, ισούται με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της Κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής ως προαναφέρεται, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση.

Οποιοδήποτε είδος συναλλαγής με Κάρτα (ανάληψη μετρητών, μεταφορά χρημάτων, κατάθεση κλπ.) σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα υπολογίζονται στην κλήρωση.

Μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 100 άτομα, που θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το πιο κάτω δώρο: 

• €500 στην εφαρμογή τους στο Mple Rewards 

Τα ποσά θα πιστωθούν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών Μπλε του κάθε τυχερού/νικητή.  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή του Προγράμματος Επιβράβευσης Καρτών Μπλε, θα πρέπει να την εγκαταστήσει για να πιστωθεί σε αυτή το δώρο. Τα πιο πάνω δώρα θα είναι διαθέσιμα στους τυχερούς που θα απαντήσουν σωστά σε μία ερώτηση που θα γίνει τηλεφωνικώς από την Τράπεζα. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, δεν θα δικαιούνται το δώρο και θα προσφέρεται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές και/ή άλλες υποχρεώσεις έναντι την Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Οι νικητές θα λάβουν το ποσό των €500 στην εφαρμογή τους στο Mple Rewards σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης Καρτών Μπλε της Τράπεζας.

Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο δώρο ή τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων ή για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον επόμενο  επιλαχόντα της κλήρωσης που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση και θα πληροί τα κριτήρια του διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους και η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης ως αναφέρεται πιο πάνω, η Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται η Τράπεζα τα προσωπικά δεδομένα των νικητών βρίσκονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.

Επιπρόσθετα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, ισχύουν και οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους  Όροι Χρήσης Καρτών της Τράπεζας.