Η Τράπεζά σου σε μια κάρτα. Η ευκολία σε κάθε σου κίνηση.

Μπες κι εσύ στην κλήρωση που χαρίζει €100 κάθε εβδομάδα σε 25 τυχερούς.

Χρησιμοποίησε τις χρεωστικές κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας και της πρώην ΣΚΤ για αναλήψεις από τις ΑΤΜ και αγορές. Εξοικονόμησε χρόνο, απόλαυσε ευκολία και με κάθε σου ανάληψη και συναλλαγή κέρδισε μία συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση. Διάρκεια διαγωνισμού: 15/12/18 – 09/02/19

Όροι Συμμετοχής

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στον Διαγωνισμό θα συμμετέχουν όλες οι χρεωστικές κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») και της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, των οποίων οι κάτοχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι χρεωστικές κάρτες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 15/12/2018-09/02/2019 συμπεριλαμβανομένων.

Κάθε συναλλαγή με χρεωστική κάρτα ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά σημείων πώλησης (POS), καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Συναλλαγή επίσης θα θεωρείται και η χρήση της κάρτας για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜs.

Κάθε εβδομάδα θα κληρώνονται 25 τυχεροί που θα κερδίζουν το χρηματικό ποσό των €100, το οποίο θα πιστώνεται στον συνδεδεμένο με την κάρτα λογαριασμό του κάθε τυχερού.

 Η κάθε εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας.

Οι κάτοχοι καρτών που έχουν κερδίσει θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Τράπεζα.

Ισχύουν Ειδικοί Όροι και Περιορισμοί, οι οποίοι θα ανακοινώνονται στους νικητές κατά την επικοινωνία τους με την Ελληνική Τράπεζα για την αποδοχή του δώρου.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά τις ημερομηνία της κάθε κλήρωσης.

Τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της ίδιας αξίας.

Σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον πρώτο επιλαχόντα.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένων της λήξης του διαγωνισμού, των ημερομηνιών συμμετοχής στον διαγωνισμό, και/ή των ημερομηνιών της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας, και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.