Διαγωνισμός Contact Pay

Διεκδίκησε appίστευτα δώρα, κάνοντας appοστολές χρημάτων μέσω Contact Pay!

Μπες στο Hellenic Bank Mobile App, στείλε χρήματα στους φίλους σου μέσω Contact Pay για να κερδίσεις: 

ένα Huawei P50 Pro Black

ένα Huawei MateBook D15 i5/8G/512 Win Home

ένα Huawei Watch GT 3 Active

ένα Huawei Sound Joy Speaker

και ένα Huawei Freebuds 2 Pro

Ισχύει για Contact Pay αποστολές που θα πραγματοποιηθούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2022.

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.


Κατέβασε την εφαρμογή τώρα!

Όροι Συμμετοχής

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού - Contact Pay του Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας (οι «Όροι Συμμετοχής»)

Στο διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα») που θα  χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Contact Pay του Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας για να στείλουν χρήματα κατά την περίοδο 01/09/2022 - 05/10/2022 συμπεριλαμβανομένων και οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Κάθε συναλλαγή με τη λειτουργία Contact Pay ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η αποστολή χρημάτων μέσω της λειτουργίας Contact Pay του Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο τέλος του διαγωνισμού θα κληρωθούν 5 συμμετέχοντες ο καθένας εκ των οποίων θα κερδίσει από ένα Huawei P50 Pro Black, ένα MateBook D15 i5/8G/512 Win Home, ένα Watch GT 3 Active, ένα Sound Joy Speaker και ένα Freebuds 2 Pro. Τα δώρα είναι συνολικής αξίας περίπου €2600.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω συμμετέχοντες για να κερδίσουν τα δώρα θα πρέπει να απαντήσουν και σε μια ερώτηση που θα τους δοθεί από την Ελληνική Τράπεζα.  

Θα γίνει μία κλήρωση η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες και θα  πραγματοποιηθεί στις 10/10/2022 από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Channels & Digital Products της Ελληνικής Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι νικητές που θα κερδίσουν θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από λειτουργό της Υπηρεσίας Εταιρικής Ταυτότητας & Επικοινωνίας της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται τα δώρα εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων. Η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός αρνηθεί να παραλάβει τα δώρα του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τα δώρα στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης, εφόσον απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας Digital Banking της Ελληνικής Τράπεζας.