Κάνε την αρχή για κάτι Ανεκτίμητο


Ζήσε την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία του UEFA Champions League…από τον καναπέ του σπιτιού σου!

Κάνε τις αγορές σου με κάρτες Mastercard της Ελληνικής Τράπεζας από 1η μέχρι 21 Μαΐου 2021 και διεκδίκησε 1 από τα 10 πακέτα που περιλαμβάνουν:

  • Ετήσια συνδρομή στη Cytavision
  • Τηλεόραση 55”
Τα πακέτα είναι προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.

Όροι Συμμετοχής

Εφαρμόζονται οι Βασικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και όλοι οι Ειδικοί Όροι Χρήσης των Τραπεζικών Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοχοι καταναλωτικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών Mastercard της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα»), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους κατά την περίοδο 01/05/21 – 21/05/21 συμπεριλαμβανομένων. Εταιρικές κάρτες (Business cards) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Κάθε συναλλαγή με κάρτα ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση.

Οποιοδήποτε είδος συναλλαγής με κάρτα (ανάληψη μετρητών, μεταφορά χρημάτων, κατάθεση κλπ.) σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα συνυπολογίζονται στην κλήρωση.

Στο τέλος του διαγωνισμού θα κληρωθούν 10 άτομα, που θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τα δώρα που περιλαμβάνουν

• Μία συνδρομή για ένα χρόνο στο Cytavision Variety Pack μαζί με τα 2 πρόσθετα πακέτα «Κυπριακό Ποδόσφαιρο» και «Διεθνές Ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα», καθώς και εγκατάσταση υπηρεσίας

• Μία τηλεόραση 55 ιντσών

Απαντώντας σωστά σε μία ερώτηση που θα τους γίνει τηλεφωνικώς από την Τράπεζα. Απαντώντας σωστά ο νικητής θα ειδοποιηθεί από την Τράπεζα για το πως θα παραλάβει τα δώρα του, ενώ σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης δεν θα δικαιούνται τα δώρα και θα προσφέρονται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η κλήρωση θα λάβει μέρος μετά το τέλος της περιόδου του διαγωνισμού ως ορίζεται στον όρο 1 ανωτέρω.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται τα δώρα εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Τα δώρα πρέπει να ζητηθούν εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησης του νικητή, διαφορετικά θα προσφερθούν στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων ή για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί να παραλάβει τα δώρα του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τα δώρα στον επόμενο  επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.