Στους δρόμους της Κύπρου από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

Κοινωνική ευαισθησία και κοινωνική προσφορά προς τις κοινότητες της Κύπρου

Σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας με βάση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας και των κανόνων ασφαλείας της G4S

Άρτια εξυπηρέτηση και ευχάριστη εμπειρία με σεβασμό στο περιβάλλον

Διαθέτει ATM και ανελκυστήρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ηλικιωμένων

Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση σε πελάτες της πρώην ΣΚΤ και της Ελληνικής Τράπεζας

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Κατάθεση/Ανάληψη μετρητών

Κατάθεση/Εξαργύρωση επιταγής

Πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας

Δημιουργία/Ανανέωση κατάθεσης προθεσμίας

Κλείσιμο λογαριασμού

Επικαιροποίηση στοιχείων

Αιτήματα για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες

Διαδρομές 1ης Κινητής Τραπεζικής Μονάδας

Διαδρομές 2ης Κινητής Τραπεζικής Μονάδας

 * Κάθε 2 εβδομάδες, ξεκινώντας από 07/10/2019

** Κάθε 2 εβδομάδες, ξεκινώντας από 14/10/2019

*** Κάθε 2 εβδομάδες, ξεκινώντας από 08/10/2019

**** Κάθε 2 εβδομάδες, ξεκινώντας από 15/10/2019

Η Πρώτη Κινητή Τραπεζική Μονάδα της Τράπεζάς μας, «ταξιδεύει» στις κοινότητες

Κινητή Τραπεζική Μονάδα