Καλωσόρισες στο FIFA World Cup Qatar 2022™

Εσύ που θα παρακολουθήσεις τον μεγάλο τελικό;

Από τις 10/11/22 έως τις 30/11/22, πλήρωσε με κάρτα VISA της Ελληνικής Τράπεζας και διεκδίκησε 1 από τα 20 VIP πακέτα για να παρακολουθήσεις σε ζωντανή μετάδοση τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, με 3 φίλους σου, σε ένα ξεχωριστό event στις 18 Δεκεμβρίου στην Κύπρο.

Με τη στήριξη της VISA, Επίσημης συνεργάτιδας του FIFA World Cup™.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa («Κάρτες»)  , που είναι φυσικά πρόσωπα, της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Τράπεζα»), οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις Κάρτες τους κατά την περίοδο 10/11/2022 μέχρι τις 30/11/2022 συμπεριλαμβανομένων («Περίοδος του Διαγωνισμού»).

Κάθε συναλλαγή με τις Κάρτες κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού, ισούται με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής ως προαναφέρεται, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση.

Οποιοδήποτε είδος συναλλαγής με Κάρτα (ανάληψη μετρητών, μεταφορά χρημάτων, κατάθεση κλπ.) σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα υπολογίζονται στην κλήρωση.

Μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού θα κληρωθούν είκοσι (20) τυχεροί, που θα διεκδικήσουν ο καθένας από τέσσερις (4) VIP κάρτες εισόδου σε χώρο που θα υποδείξει η Τράπεζα, για να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στις 18 Δεκεμβρίου 2022.

Το δώρο που αναφέρεται πιο πάνω περιλαμβάνει φιλοξενία για τον νικητή και για 3 άτομα που θα επιλέξει, στην Λευκωσία σε χώρο που θα υποδείξει η Τράπεζα . Επίσης, περιλαμβάνει φαγητό και ποτό από ειδικά σχεδιασμένο μενού.

Το δώρο δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα, πέραν των πιο πάνω, τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με το δώρο, βαραίνουν αποκλειστικά τον νικητή και/ή τα 3 άτομα που θα επιλέξει.

Για να κερδίσουν το δώρο οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε μία ερώτηση που θα γίνει τηλεφωνικώς από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, δεν θα δικαιούνται το δώρο και  αυτό θα προσφέρεται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές και/ή άλλες υποχρεώσεις προς την Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα θα επικοινωνήσει το όνομα και το επίθετο των τυχερών στο χώρο όπου θα γίνει η εκδήλωση για σκοπούς ταυτοποίησης και διευθέτησης των κρατήσεων.

Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο δώρο ή τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Τράπεζας.

Η Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα του δώρου. Η Τράπεζα και/ή οι υπαλλήλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής δεν φέρουν ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιοδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, μπορεί να υπάρξει κατά τη χρήση του δώρου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον επόμενο  επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση και θα πληροί τα κριτήρια του διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους και η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης ως αναφέρεται πιο πάνω, η Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται η Τράπεζα τα προσωπικά δεδομένα των νικητών βρίσκονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.

Επιπρόσθετα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής, ισχύουν και οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους Όροι Χρήσης Καρτών της Τράπεζας.