Διαγωνισμός Καρτών Visa

Δεν είναι απλά μια κάρτα, είναι πολλά περισσότερα.

Με τις κάρτες Visa της Ελληνικής Τράπεζας,

δεν τρως απλά ένα ακόμη γεύμα…

δεν παίρνεις απλά έναν ακόμη καφέ…

δεν κάνεις απλά άλλο ένα ταξίδι…

Απολαμβάνεις πολλά περισσότερα!


Από τις 20/02/23 έως τις 12/03/23 πλήρωσε με κάρτες Visa της Ελληνικής Τράπεζας και δημιούργησε ακόμη περισσότερες εμπειρίες:


10 τυχεροί διεκδικούν €1,000 ο καθένας  για αποδράσεις σε ξενοδοχεία στην Κύπρο που συμμετέχουν στο Μπλε:

 • Coral Beach Hotel & Resort
 • Elysium Hotel
 • Faros Hotel
 • Mediterranean Beach Hotel
 • St. Raphael Resort & Marina


10 τυχεροί διεκδικούν €500 ο καθένας για αγορές σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Μπλε

 • Νο Limits & Crocodile Shoes & Accessories
 • ALDO & Beauty Line

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών VISA  («Κάρτες») της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Τράπεζα»), οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις Κάρτες τους κατά την περίοδο 20/02/2023  μέχρι τις 12/03/2023 συμπεριλαμβανομένων («Περίοδος του Διαγωνισμού»).

Η κάρτα Purple VISA και οι εταιρικές κάρτες (Business cards) δεν περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό.

Κάθε συναλλαγή με τις Κάρτες κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού, ισούται με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της Κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής ως προαναφέρεται, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση.

Οποιοδήποτε είδος συναλλαγής με Κάρτα (ανάληψη μετρητών, μεταφορά χρημάτων, κατάθεση κλπ.) σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα υπολογίζονται στην κλήρωση.

Μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 20 άτομα, που θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα (1)  από τα πιο κάτω δώρα ως πιο κάτω αναφέρεται: 

10 άτομα θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ο καθένας, κουπόνι αξίας €1000  για εξαργύρωση σε ένα από τα πιο κάτω ξενοδοχεία στην Κύπρο που θα καθοριστεί στην κλήρωση: 

 •  Coral Beach Hotel & Resort
 •  Elysium Hotel
 •  Faros Hotel
 •  Μediterranean Beach Hotel
 •  St. Raphael Resort & Marina

10 άτομα θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ο καθένας, κουπόνι αξίας από €500 για αγορές είτε στα καταστήματα στο σημείο (i) πιο κάτω ή στα καταστήματα στο σημείο (ii) πιο κάτω (€250 στο κάθε κατάστημα), ως θα καθοριστεί στην κλήρωση:

 •  Νο Limits και  Crocodile Shoes & Accessories, ή
 •  ALDO και Beauty Line

Το ποσό του κουπονιού  θα πιστωθεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών Μπλε του κάθε τυχερού/νικητή και η ημερομηνία λήξης της εξαργύρωσής του καθορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023.  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή του Προγράμματος Επιβράβευσης Καρτών Μπλε, θα πρέπει να την εγκαταστήσει για να πιστωθεί σε αυτή  το ποσό του κουπονιού. 

Τα πιο πάνω δώρα θα είναι διαθέσιμα στους τυχερούς που θα απαντήσουν σωστά σε μία ερώτηση που θα γίνει τηλεφωνικώς από την Τράπεζα. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, δεν θα δικαιούνται το δώρο και θα προσφέρεται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Θα πραγματοποιηθεί μια κλήρωση που θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της περιόδου του διαγωνισμού ως ορίζεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών& Επιβράβευσης, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές και/ή άλλες υποχρεώσεις έναντι την Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Οι νικητές θα πιστωθούν το ποσό του κουπονιού τους  στην εφαρμογή τους στο Mple Rewards σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης Καρτών Μπλε της Τράπεζας.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο δώρο ή τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων ή για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον επόμενο  επιλαχόντα της κλήρωσης που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση και θα πληροί τα κριτήρια του διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό, την ημερομηνία της κλήρωσης, και/ή των ημερομηνιών λήξης του ποσού επιβράβευσης στο Μple) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους και η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης ως αναφέρεται πιο πάνω, η Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η Ελληνική Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου και/ή οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων τρίτων μερών.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται η Τράπεζα τα προσωπικά δεδομένα των νικητών βρίσκονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.

Επιπρόσθετα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, ισχύουν και οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους  Όροι Χρήσης Καρτών της Τράπεζας.