Διαγωνισμός World Smile Day

Ποιός φίλος σου σε κάνει να χαμογελάς;

Επισκέψου τη σελίδα μας στο Instagram @hellenic_bank και ονόμασε στα σχόλια της ανάρτησης (με tag) το άτομο το οποίο σε κάνει να χαμογελάς κατά την περίοδο 07/10/2022 - 09/10/2022 και διεκδίκησε:

Ένα (1) σετ ακουστικών Bang & Olufsen Beoplay E8 SportsΙσχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.


Όροι Συμμετοχής

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού Hellenic Bank Instagram World Smile Day

Στο διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι ακόλουθοι της σελίδας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα») στο Instagram @hellenic_bank οι οποίοι θα ονομάσουν στα σχόλια της ανάρτησης (με tag) το άτομο το οποίο τους κάνει να χαμογελά κατά την περίοδο 07/10/2022 - 09/10/2022 συμπεριλαμβανομένων και οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Κάθε σχόλιο (tag) ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Σχόλιο σημαίνει να ονομάσουν το άτομο το οποίο τους κάνει να χαμογελούν με tag.

Στο τέλος του διαγωνισμού θα κληρωθεί ένας (1) συμμετέχοντας ο οποίος θα κερδίσει ένα σετ ακουστικών Bang & Olufsen Beoplay E8 Sports. Το δώρο είναι συνολικής αξίας €349.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω συμμετέχοντες για να κερδίσουν το δώρο θα πρέπει να απαντήσουν και σε μια ερώτηση που θα τους δοθεί από την Ελληνική Τράπεζα.  

Θα γίνει μία κλήρωση η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες και θα  πραγματοποιηθεί στις 10/10/2022 από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας  Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Ο νικητής που θα κερδίσει θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από λειτουργό της Υπηρεσίας Εταιρικής Ταυτότητας & Επικοινωνίας της Τράπεζας.

Ο τυχερός θα δικαιούται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Το δώρο δεν ανταλλάσσετε με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα του δώρου. Η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης, εφόσον απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας.