Καθημερινή τραπεζική, πιο απλή.

Λογαριασμός Basic

Απλός τραπεζικός λογαριασμός.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Χαμηλή μηνιαία συνδρομή

Επιπρόσθετες χρεώσεις μέχρι ενός ορίου

Δωρεάν χρεωστική κάρτα

Δωρεάν αναλήψεις ATM

Περισσότερα

Πάγιες εντολές πληρωμής

Δυνατότητα παραλαβής ηλεκτρονικών καταστάσεων λογαριασμού μέσω email (E-statement)

Δυνατότητα αυτόματης πίστωσης μισθοδοσίας

Παρέχεται δωρεάν σε λήπτες ΕΕΕ

Παρακολούθηση και δυνατότητα διαχείρισης λογαριασμού Online

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Η καθημερινότητα σου μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολη με έναν λογαριασμό που σου προσφέρει τα απαραίτητα για τις βασικές τραπεζικές σου ανάγκες.

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Μηνιαία συνδρομή ύψους €1,50 για την τήρηση του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου επίσης, των εξής τραπεζικών υπηρεσιών:

 • Άνοιγμα  λογαριασμού
 • Έκδοση, ανανέωση και ετήσια συνδρομή απλής χρεωστικής κάρτας
 • Αναλήψεις μετρητών σε Ευρώ (€), μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ οποιασδήποτε τράπεζας, χωρίς χρέωση

Οι ακόλουθες υπηρεσίες χρεώνονται επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας, με μέγιστη (επιπρόσθετη) χρέωση ανά λογαριασμό €18,00 ετησίως, ανεξαρτήτως αριθμού συναλλαγών:

 • Εκτέλεση εισερχόμενων / εξερχόμενων εμβασμάτων μέχρι €5.000
 • Αναλήψεις, καταθέσεις μετρητών και επιταγών που εκτελούνται στο ταμείο των καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας
 • Εκτέλεση Πάγιων Εντολών
 • Εσωτερικές μεταφορές χρημάτων στο ταμείο, από οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας (ΔΩΡΕΑΝ μέσω Web Banking και Mobile App)

Για πρόσωπα που είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος («ΕΕΕ») καθώς και για πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 64(Ι)/2017, (π.χ. Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, Πολιτικοί Πρόσφυγες, Κάτοχοι Συμπληρωματικής Προστασίας, Θύματα Εμπορίας ή/και Εκμετάλλευσης Προσώπων κ.ά.) τα πιο πάνω παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Βοήθεια και Υποστήριξη

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεσαι βοήθεια; Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχεις. Αλλά προτού το κάνεις, ρίξε μια ματιά στις συχνές ερωτήσεις μας.

1. Γιατί να ανοίξω λογαριασμό Basic;

Γιατί με ένα μικρό πάγιο ποσό (μηνιαία συνδρομή λογαριασμού) μπορείτε να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες θεωρούνται βασικές για τη διεκπεραίωση των καθημερινών σου αναγκών. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του λογαριασμού Basic, είναι ότι σου επιτρέπει να κάνεις αναλήψεις από τα ATM οποιασδήποτε τράπεζας, είτε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς χρέωση. Επιπρόσθετα, τα τέλη του λογαριασμού Basic προνοούνται στα σχετικά διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών και βάσει αυτών, το σύνολο των χρεώσεων του λογαριασμού για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμών, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 36 ευρώ το χρόνο.

2. Τι ακριβώς περιλαμβάνεται στη μηνιαία συνδρομή;

Το κόστος της μηνιαίας συνδρομής είναι τέτοιο ώστε να περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα για την κάλυψη των βασικών τραπεζικών αναγκών σου. Συγκεκριμένα, με €1.50 τον μήνα σου παρέχουμε, το άνοιγμα και την τήρηση του λογαριασμού, καθώς επίσης και την έκδοση, ανανέωση και ετήσια συνδρομή απλής χρεωστικής κάρτας.

Οι κάτοχοι λογαριασμού Basic, επίσης απολαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ αναλήψεις μετρητών σε Ευρώ (€), μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ οποιασδήποτε τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο Online Banking της Ελληνικής Τράπεζας παρέχεται εύκολα και ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες πάτα εδώ.

3. Για ποιες υπηρεσίες χρεώνομαι επιπρόσθετα μέχρι ενός ορίου;

Για τις ακόλουθες υπηρεσίες, εάν και εφόσον τις χρησιμοποιείς, θα χρεώνεσαι επιπρόσθετα σύμφωνα με τον κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας (τον οποίο μπορείς να βρεις εδώ), μέχρι το συνολικό ποσό χρέωσης, για αυτές τις υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, να ισούται με €18.

 • Εκτέλεση εισερχόμενων/ εξερχόμενων εμβασμάτων μέχρι €5.000
 • Αναλήψεις μετρητών στο ταμείο, από οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας
 • Καταθέσεις μετρητών και επιταγών στο ταμείο οποιουδήποτε καταστήματος της Ελληνικής Τράπεζας
 • Εκτέλεση πάγιων εντολών
 • Εσωτερικές μεταφορές χρημάτων στο ταμείο, από οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας (ΔΩΡΕΑΝ μέσω Web Banking και Mobile App)

Σε περίπτωση που το σύνολο των χρεώσεων για αυτές τις υπηρεσίες φτάσει αθροιστικά το ποσό των €18 ευρώ σε ένα ημερολογιακό έτος, τότε παύετε να χρεώνεσαι για τις εν λόγω υπηρεσίες μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

4. Για ποιες υπηρεσίες χρεώνομαι επιπρόσθετα (χωρίς όριο);

Για οποιεσδήποτε υπηρεσίες, εκτός των υπηρεσιών οι χρεώσεις των οποίων περιορίζονται στα €18 ετησίως, επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις, σύμφωνα με τον κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας, χωρίς όριο στο συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης ανά λογαριασμό.

Για σκοπούς σαφήνειας, διευκρινίζεται ότι σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος μεταξύ Ευρώ και ξένου νομίσματος
 • Εκτέλεση Εισερχόμενων/Εξερχόμενων Εμβασμάτων πέραν των €5.000
 • Άμεση Διεκπεραίωση Εξερχόμενης Πληρωμής (Εμβάσματος)
 • Χρέωση OUR (για εξερχόμενες πληρωμές/εμβάσματα)
 • Ετήσια Συνδρομή Χρεωστικής Κάρτας εκτός από απλή χρεωστική κάρτα
 • Αναλήψεις μετρητών μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ σε ξένο νόμισμα

5. Τι ισχύει για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού;

Για πρόσωπα που είναι λήπτες ΕΕΕ καθώς και για πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 64(Ι)/2017, (π.χ. Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, Πολιτικοί Πρόσφυγες, Κάτοχοι Συμπληρωματικής Προστασίας, Θύματα Εμπορίας ή/και Εκμετάλλευσης Προσώπων κ.ά.),  οι υπηρεσίες που περιγράφονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων 2 και 3, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. Ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα από τις 02/11/2020, έχει προχωρήσει σε αυτόματη μετατροπή των υφιστάμενων λογαριασμών ταμιευτηρίου των εν λόγω πελατών, σε λογαριασμούς Basic. Διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες υπηρεσίες (βλέπε απάντηση ερώτησης 4), χρεώνονται επιπρόσθετα για όλους τους κατόχους λογαριασμού Basic, σύμφωνα με τον Κατάλογο Δικαιωμάτων και Χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας, χωρίς όριο στο συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης ανά λογαριασμό.

6. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ένας καινούργιος λογαριασμός Basic ανοιχτεί κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους;

Οι λογαριασμοί Basic που ανοίγονται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, χρεώνονται €1.50 στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ανοίχτηκαν, ενώ το όριο συνολικής χρέωσης για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην απάντηση της ερώτησης 3, είναι η αναλογία μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα ανοίγματος του λογαριασμού.

Παράδειγμα 1 - Νέος Λογαριασμός Basic ανοίχτηκε στις 05/11/2020: Θα χρεώνεται €1.50/μήνα, αρχής γενομένης στις 30/11/2020 και θα χρεώνεται επιπρόσθετα για τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην απάντηση της ερώτησης 3, μέχρι το συνολικό ποσό (επιπρόσθετης) χρέωσης φτάσει τα €3 για την περίοδο 05/11 – 31/12/2020 (αναλογία 2 μηνών). Από την 01/01/2021, το σχετικό όριο επιπρόσθετων χρεώσεων θα είναι €18 για το έτος 2021.

Παράδειγμα 2 - Νέος Λογαριασμός Basic ανοίχτηκε στις 08/02/2021: Θα χρεώνεται €1.50/μήνα, αρχής γενομένης στις 28/02/2021 και θα χρεώνεται επιπρόσθετα για τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην απάντηση της ερώτησης 3 , μέχρι το συνολικό ποσό (επιπρόσθετης) χρέωσης φτάσει τα €16,50 για την περίοδο 08/02 – 31/12/2021 (αναλογία 11 μηνών). Από την 01/01/2022, το σχετικό όριο επιπρόσθετων χρεώσεων θα είναι €18 για το έτος 2022.

7. Υπάρχει περίπτωση να χρεωθώ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ;

Οι αναλήψεις μετρητών σε ξένο νόμισμα χρεώνονται επιπρόσθετα και σύμφωνα με τον κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας, τον οποίο μπορείς να βρείς εδώ.

Με άλλα λόγια, για κατόχους λογαριασμού Basic όλες οι αναλήψεις μετρητών σε Ευρώ από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

8. Μπορώ να επιλέξω μία χρεωστική κάρτα άλλη από την απλή (π.χ. Gold, Platinum) και να τη συνδέσω με το λογαριασμό Basic;

Οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα μπορεί να συνδεθεί με το λογαριασμό Basic. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επιλέξεις μία χρεωστική κάρτα άλλη από την απλή, το ετήσιο κόστος της δεν συμπεριλαμβάνεται στη μηνιαία συνδρομή λογαριασμού Basic και χρεώνεται επιπρόσθετα. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι οι εν λόγω κάρτες προσφέρουν επιπρόσθετα ωφελήματα, τα οποία μπορείς να βρείς εδώ.

9. Μπορώ να ανοίξω κοινό λογαριασμό Basic; Τι συμβαίνει εάν συνδεθούν δύο χρεωστικές κάρτες με τον ίδιο λογαριασμό;

Ναι, το άνοιγμα κοινών λογαριασμών Basic, επιτρέπεται. Στις περιπτώσεις όπου συνδεθούν περισσότερες από μία απλές χρεωστικές κάρτες με τον ίδιο λογαριασμό Basic, το ετήσιο κόστος τους συμπεριλαμβάνεται στη μηνιαία συνδρομή και δεν χρεώνεται επιπρόσθετα.

Για τις χρεωστικές κάρτες που δεν είναι απλές (π.χ. Gold, Platinum), το ετήσιο κόστος χρεώνεται πάντοτε επιπρόσθετα.

10. Μπορώ να μετατρέψω τον υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου μου σε λογαριασμό Basic;

Μπορείς να μετατρέψεις τον υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου σου σε λογαριασμό Basic μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού στο Web Banking [Ενότητα «Άλλες Υπηρεσίες»/ Αιτήσεις/ Μετατροπή Λογαριασμού Ταμιευτηρίου σε Λογαριασμό Basic]

Διευκρινίζεται ότι, κοινοί λογαριασμοί δεν θα μπορούν να μετατραπούν μέσω Web Banking

Σε περίπτωση που προχωρήσεις με τη μετατροπή του υφιστάμενου λογαριασμού ταμιευτήριου σου σε λογαριασμό Basic, ο αριθμός λογαριασμού σου, καθώς και το ΙΒΑΝ, παραμένουν τα ίδια, ενώ τυχόν μόνιμες εντολές πληρωμής δεν επηρεάζονται.

11. Μπορώ να μετατρέψω τον υφιστάμενο τρεχούμενο λογαριασμό μου σε λογαριασμό Basic;

Για μετατροπή τρεχούμενου λογαριασμού σε Basic μπορείς να αποταθείς σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε περίπτωση που προχωρήσεις με τη μετατροπή του υφιστάμενου τρεχούμενου λογαριασμού σε Basic, ο λογαριασμός σου, καθώς και το IBAN, παραμένουν τα ίδια, ενώ τυχόν μόνιμες εντολές πληρωμής δεν επηρεάζονται.

12. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των λογαριασμών Basic που μπορώ να έχω;

Κανένας απολύτως. Νοείται ότι, για κάθε λογαριασμό πρέπει να καταβάλλεται η εκάστοτε μηνιαία συνδρομή. 

13. Ενδιαφέρομαι για βιβλιάριο επιταγών ή/και όριο παρατραβήγματος ή/και λογαριασμό σε ξένο νόμισμα. Μπορεί ο λογαριασμός Basic να μου τα προσφέρει;

Βιβλιάρια επιταγών ή/και όριο παρατραβήγματος ή/και λογαριασμός σε ξένο νόμισμα προσφέρονται μέσω τρεχούμενου λογαριασμού και δεν είναι διαθέσιμα μέσω του λογαριασμού Basic.