Κάντε τη κοινή σας ζωή πιο εύκολη και αποτελεσματική.

Κοινός Λογαριασμός

Ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστείτε τους κοινούς σας στόχους και έξοδα.

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Χρεωστική κάρτα για κάθε δικαιούχο*

Παρακολούθηση και διαχείριση λογαριασμού μέσω Web Banking

Όριο υπερανάληψης κατόπιν αιτήματος**

Δικαιούχοι: Δυο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα (άνω των 18 ετών)

*Αναλόγως είδους λογαριασμού και δικαιωμάτων υπογραφής.
**Η έγκριση του ορίου υπερανάληψης εξαρτάται από την παροχή ικανοποιητικών εξασφαλίσεων. Η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με τη δανειακή πολιτική της οποτεδήποτε.

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Διαχειριστείτε με ευκολία τα κοινά σας έξοδα και καταθέσεις μέσω ενός λογαριασμού

Κοινός λογαριασμός μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων (άνω των 18 ετών)

  • Άνοιγμα λογαριασμού για αποταμίευση ή για καθημερινές συναλλαγές
  • Παραχώρηση χρεωστικής κάρτας για κάθε δικαιούχο
  • Παρακολούθηση και διαχείριση λογαριασμού μέσω Web Banking