Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Ευθύνης Εργοδότη

Εξασφάλισέ τους.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος

Επαγγελματική ασθένεια που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης

Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Άμεση και έγκαιρη διευθέτηση απαιτήσεων

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Το ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν κρίνεται πάντα με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, τις επενδύσεις και το marketing. Κρίνεται και ανάλογα με τη συμπεριφορά απέναντι στο πιο σημαντικό κεφάλαιό της: τους εργαζομένους της.

Με ένα πρόγραμμα προστασίας που περιλαμβάνει εργατικά ατυχήματα, ασθένειες κατά την εργασία, ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, την άμεση και έγκαιρη διευθέτηση απαιτήσεων, καθώς και την επιλογή αυτοματοποιημένου διακανονισμού ασφαλίστρων, διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση είναι καλυμμένη για οποιαδήποτε νομική ευθύνη απέναντι στους υπαλλήλους της.

Καλύψεις:

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης είναι:

  • Για κάθε υπάλληλο: €160.000
  • Για κάθε συμβάν ή σειρά συμβάντων: €3.500.000
  • Σύνολο για κάθε περίοδο ασφάλισης: €5.150.000