Τα καλύτερα έρχονται γι' αυτούς που ξέρουν να περιμένουν
Λογαριασμός Προθεσμίας
Στο τέλος θα απολαύσεις περισσότερα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Εμπρόθεσμες καταθέσεις

Τα επιτόκια αυξάνονται με τη διάρκεια της εμπρόθεσμης κατάθεσης

Διάρκεια ωρίμανσης έως 18 μήνες

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τα χρήματά σου. Γιατί, με μια σταθερή περίοδο κατάθεσης, με καλό επιτόκιο* και με προθεσμία έως 18 μήνες, θα έχεις πλήρη κάλυψη.


*Το επιτόκιο εξαρτάται από τη διάρκεια της κατάθεσης.