Αίτηση Ενδιαφέροντος

Επενδύστε έξυπνα

Η συνεργασία μας με την Allianz Global Investors σας δίνει πρόσβαση σε έναν κόσμο επενδυτικών ευκαιριών.

Για να μιλήσετε με έναν από τους συμβούλους του Wealth & Investment Services της Ελληνικής Τράπεζας το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, μετά την οποία το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινά.


Εγώ, ο/η υποφαινόμενος/η, δηλώνω ότι έχω διαβάσει την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας ΛΤΔ («Η Τράπεζα) και διά της παρούσης και παρέχω τη συγκατάθεσή μου όπως:

Η Τράπεζα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα τα οποία έχω συμπληρώσει στην Δήλωση Ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσει μαζί μου και να με ενημερώσει σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρει.

Αναγνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να αποσύρω την συγκατάθεση μου σε σχέση με την εν λόγω επεξεργασία, με τον τρόπο τον οποίο αναφέρεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας.

Υποβάλλοντας τα προσωπικά μου δεδομένα, αποδέχομαι την επεξεργασία τους όπως περιγράφεται πιο πάνω.