From Branch Line, to Online

Κάνε το άλμα και βγες από τη γραμμή!

Jump.jpg
Benefit Icons Transparent (12).png

Δωρεάν digiPIN

Benefit Icons Transparent (33).png

Δωρεάν κωδικοί

Benefit Icons Transparent (179).png

Συνδέσου για να μπεις στην κλήρωση για ένα από τα 3 iPhone X!

content12.png

Κάνε το άλμα και βγες από τη γραμμή!

Για πιο απλή τραπεζική

Το βραβευμένο Hellenic Bank Mobile App σε περιμένει για μια πιο απλή τραπεζική εμπειρία. Αν δεν έχεις την εφαρμογή μας, πιθανών να μην έχεις κωδικούς πρόσβασης, είτε απλά δεν τους χρησιμοποιείς, ή τους έχασες. Πόσα να θυμάσαι και εσύ; Κάνε μια στάση από το κοντινότερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας και πάρε τους κωδικούς πρόσβασης και το digiPIN σου δωρεάν μέχρι 30.4.18. Κατέβασε την εφαρμογή από το app store της συσκευής σου και συνδέσου για να μπεις στην κλήρωση για ένα από τα 3 iPhone X!

Όροι και Προϋποθέσεις

Διαγωνισμός Log In and Win

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής η «Ελληνική Τράπεζα») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο ‘Win an iPhone X’ (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί Παγκύπρια.

Διάρκεια Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Από τις 08:30, 01 Μαρτίου 2018 (στο εξής η «έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 24:00, 30 Απριλίου 2018 (στο εξής η «λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ και κάθε υποχρέωση της Ελληνικής Τράπεζας παύει να υφίσταται.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός ισχύει μόνο για άτομα που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους (στο εξής οι «Συμμετέχοντες»).

Ακύρωση Διαγωνισμού και/ή Τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό και/ή να  παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του Διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και/ή τις ημερομηνίες της κλήρωσης) κατά την κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει να ενημερώσει το κοινό  αναρτώντας  σχετική ανακοίνωση. 

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι Συμμετέχοντες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κωδικούς Web Banking, να τους χρησιμοποιήσουν και να συνδεθούν στον λογαριασμό τους μέσω του Mobile App στις μέρες του διαγωνισμού. Στην συνέχεια θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τριών(3) νικητών που θα κερδίσουν από ένα(1) από τα τρία(3) iPhone X.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

  • Η συμμετοχή δεν είναι αποτέλεσμα παρεμβολής/hacking και/ή δόλου και/ή κακοπροαίρετης απόπειρας και/ή χρήσης οποιωνδήποτε παράνομων μέσων με στόχο το χειρισμό του Διαγωνισμού και/ή για την παραποίηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από οποιονδήποτε από τους Συμμετέχοντες ή τρίτο πρόσωπο.
  • Οι Συμμετέχοντες εγγυούνται ότι δεν θα καταπατήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα της Ελληνικής Τράπεζας και/ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, κατά τη διάρκεια και/ή μετά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ειδικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Οι Συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδοτούν την Ελληνική Τράπεζα να διεξάγει οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δια μέσου οποιασδήποτε έντυπης και/ή ηλεκτρονικής μορφής και/ή σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι Συμμετέχοντες θα ενεργούν με καλή πίστη και ηθικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και δεν θα συμπεριφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος θα αναμένεται εύλογα να βλάψει την εικόνα και/ή τη φήμη της Ελληνικής Τράπεζας. Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί όλα της τα δικαιώματα στην περίπτωση όπου οποιοσδήποτε Συμμετέχοντας βλάψει την εικόνα και/ή η φήμη της.
  • Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι είναι δική τους ευθύνη ώστε να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις με σκοπό την προστασία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους, του λογισμικού, των δεδομένων και του δικτύου τους από ιούς, κακόβουλα προγράμματα, και άλλους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο.

Βραβείο

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι τρία (3) iPhone X 64GB από την εταιρεία Bionic. Οι νικητές θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15/05/2018, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας. Ακολούθως οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την Ελληνική Τράπεζα.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχοντας μπορεί να αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκειά του και σε αυτή την περίπτωση η Ελληνική Τράπεζα δύναται να μην δώσει στον εν λόγω νικητή Βραβείο για τους πιο κάτω λόγους:

  • Όπου ο Συμμετέχοντας δεν αποδέχτηκε τους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις.
  • Εάν ο Συμμετέχοντας έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του ως παρατίθενται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
  • Στην περίπτωση όπου οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία η οποία παρασχέθηκε από το Συμμετέχοντα βρεθεί να είναι ανακριβής και/ή μη αληθής και/ή ελλιπής. 

Ανακοίνωση Νικητών και Ειδοποίηση για την παραλαβή του Βραβείου

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας στο Facebook, www.facebook.com/HellenicBankOfficial, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από τη λήξη του διαγωνισμού.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου, εντός  μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το πέρας της κλήρωσης, και θα τους δοθούν οδηγίες και/ή θα γίνουν διευθετήσεις για την παραλαβή του Βραβείου του.

Όσοι νικητές δεν ανταποκριθούν στην εξαργύρωση του βραβείου τους και δεν μπορούν να εντοπιστούν για οποιοδήποτε λόγο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από την ανακοίνωση, χάνουν το δικαίωμά διεκδίκησης του βραβείου.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Ελληνική Τράπεζα δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τεχνική βλάβη και/ή στο πρόγραμμα του Διαγωνισμού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να διεκπεραιωθούν οι συμμετοχές/βραβεία και/ή αν τέτοιο πρόγραμμα καταστεί ανενεργό ανά πάσα στιγμή, στην περίπτωση όπου τέτοια τεχνική βλάβη και/ή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση και/ή  αδράνεια έχει προκληθεί εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου πέραν του εύλογου ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας και/ή από οποιαδήποτε γεγονότα ανωτέρας βίας, ή πράξεις ή περιστατικά περιλαμβανομένου πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Η Ελληνική Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με διανομή των βραβείων και/ή την κλήρωση των νικητών του Διαγωνισμού, εκτός στις περιπτώσεις όπου βραβείο έχει διανεμηθεί μέσω απάτης και/ή δόλου και/ή αμέλειας εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας.

Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στο πρόγραμμα και θα παραμείνουν διαθέσιμοι μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού, ως αυτοί τροποποιούνται από καιρό εις καιρό.

Προσωπικά Δεδομένα

Οι συμμετέχοντες και οι νικητές συμφωνούν και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Ελληνική Τράπεζα σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Ελληνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ή / και για σκοπούς μελλοντικής ενημέρωσης από την Ελληνική Τράπεζα για προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτει / προσφέρει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται βάσει του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Τράπεζα και οι Συμμετέχοντες  αναγνωρίζουν την  αποκλειστική  δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων σχετικά με την επίλυση οποιασδήποτε και κάθε διαφοράς, αξίωσης ή διαφωνίας  που τυχόν προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων και/ή σε σχέση με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού.