Παρακαλώ σημειώστε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας. Οι λογαριασμοί ΠΣΚΤ (πρώην Συνεργατικής) δεν μπορούν να μετατραπούν μέσω αυτού του εργαλείου.