Παρακαλώ σημειώστε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας. Οι λογαριασμοί ΠΣΚΤ (πρώην Συνεργατικής) δεν μπορούν να μετατραπούν μέσω αυτού του εργαλείου. 

IBAN της πρώην ΣΚΤ μπορούν να μετατραπούν στα αντίστοιχα ΙΒΑΝ της ΕΤ Εδώ