Τραπεζικές Χρεώσεις & Δελτία Πληροφόρησης Περί Τελών

Προμήθειες και χρεώσεις για τραπεζικές συναλλαγές όπως εισερχόμενες μεταφορές, εξερχόμενες μεταφορές, επιταγές, αγορά ξένων νομισμάτων και γενικά έξοδα λογαριασμού

Χρεώσεις Διεθνούς Τραπεζικής

Ο τιμοκατάλογος ισχύει μόνο για τους πελάτες της διεθνούς τραπεζικής, πελάτες των ΚΔΤ. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν υπηρεσίες λογαριασμού, μεταφορές, υπηρεσίες καρτών και γενικούς όρους

Βασικά Επιτόκια

H μεθοδολογία που θα χρησιμοποιεί από τώρα και στο εξής η Ελληνική Τράπεζα για να τροποποιεί τα βασικά της επιτόκια. Ισχύει για όλα τα βασικά επιτόκια της Ελληνικής Τράπεζας που δεν είναι σήμερα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο δείκτη.