Τραπεζικές Χρεώσεις & Δελτία Πληροφόρησης Περί Τελών

Προμήθειες και χρεώσεις για τραπεζικές συναλλαγές όπως εισερχόμενες μεταφορές, εξερχόμενες μεταφορές, επιταγές, αγορά ξένων νομισμάτων και γενικά έξοδα λογαριασμού

Χρεώσεις Διεθνούς Τραπεζικής

Ο τιμοκατάλογος ισχύει μόνο για τους πελάτες της διεθνούς τραπεζικής, πελάτες των ΚΔΤ. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν υπηρεσίες λογαριασμού, μεταφορές, υπηρεσίες καρτών και γενικούς όρους

Βασικά Επιτόκια

H μεθοδολογία που θα χρησιμοποιεί από τώρα και στο εξής η Ελληνική Τράπεζα για να τροποποιεί τα βασικά της επιτόκια. Ισχύει για όλα τα βασικά επιτόκια της Ελληνικής Τράπεζας που δεν είναι σήμερα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο δείκτη.

Βασικά Επιτόκια Ελληνικής Τρ.

Βασικά Επιτόκια πρωήν ΣΚΤ