Καλοκαιρινός διαγωνισμός καρτών

#ToKalokairiTheleiKarta

Αυτό το καλοκαίρι πάρε μαζί σου ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι.

Την κάρτα σου!


Κάνε τις αγορές σου µε κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας από 15/7/21 - 31/8/21

και µπορεί να είσαι ένας από τους 100 τυχερούς που θα διεκδικήσουν €500 ο καθένας.


Χρησιμοποίησε την κάρτα σου στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο Μπλε και κέρδισε x10 συµµετοχές στην κλήρωση.Διεκδίκησε επιπλέον €10.000!

Απλά κατέβασε το Mple Rewards App, κάνε εγγραφή και χρησιμοποίησε την κάρτα σου

για αγορές στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο Μπλε.


Δες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Μπλε εδώ
#ToKalokairiTheleiKarta

Όροι Συμμετοχής

Εφαρμόζονται οι Βασικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και όλοι οι Ειδικοί Όροι Χρήσης των Τραπεζικών Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στον διαγωνισµό θα συµµετέχουν όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα»), των οποίων οι κάτοχοι είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου και θα χρησιµοποιήσουν τις κάρτες τους κατά την περίοδο 15/07/21 - 31/08/21 συµπεριλαµβανοµένων.

Κάθε συναλλαγή µε κάρτα ισούται και µε µία συµµετοχή στην κλήρωση ενώ κάθε µία συναλλαγή  που θα πραγµατοποιείται σε εµπόρους που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης Καρτών Μπλε, θα αντιστοιχεί σε δέκα συµµετοχές στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερµατικά στο σηµείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωµές σε εµπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή µέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής, η συναλλαγή (πληρωµή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση. Συναλλαγές καρτών σε ΑΤΜ ή µέσω τραπεζικών καταστηµάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισµού αυτού και δεν θα συνυπολογίζονται στην κλήρωση.

Στο τέλος της περιόδου του διαγωνισµού, θα κληρωθούν 100 τυχεροί και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το χρηµατικό ποσό των €500 ο καθένας, απαντώντας σωστά σε µία ερώτηση που θα τους γίνει τηλεφωνικώς από την Τράπεζα. Σε περίπτωση σωστής απάντησης, το χρηµατικό ποσό θα πιστώνεται στον συνδεδεµένο µε την κάρτα λογαριασµό του κάθε τυχερού, ενώ σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης, δεν θα δικαιούται το ποσό και θα προσφέρεται στον επόµενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Επιπρόσθετα, όσοι κάτοχοι καρτών κατεβάσουν, ενεργοποιήσουν την εφαρµογή Mple Rewards ή το έχουν ήδη πράξει και πραγµατοποιήσουν συναλλαγές στους συµµετέχοντες εµπόρους κατά την ίδια περίοδο ως ο όρος 1 ανωτέρω, θα συµµετέχουν επιπλέον σε µία ξεχωριστή κλήρωση. Κάθε συναλλαγή στους συµµετέχοντες εµπόρους  µε κάρτα1 θα ισούται µε µία συµµετοχή για την επιπρόσθετη αυτή κλήρωση. Έκαστος κάτοχος κάρτας δύναται να κερδίσει το ποσό των €10.000 αφού απαντήσει σωστά σε µία ερώτηση.

Οι κληρώσεις θα πραγµατοποιούνται µετά το τέλος της περιόδου του διαγωνισµού, ως ορίζεται στον όρο 1 ανωτέρω, από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερηµένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία της κλήρωσης.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται µε οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο, ή αποκλειστεί σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους Συµµετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας µαζί του για πέντε (5) συνεχόµενες µέρες από την ηµεροµηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωµα να παραχωρήσει το δώρο στον πρώτο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συµπεριλαµβανοµένου τη λήξη του διαγωνισµού, τις ηµεροµηνίες συµµετοχής στον διαγωνισµό και/ή τις ηµεροµηνίες της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Συµµετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενηµερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων και σχετικού κυπριακού νοµοθετικού πλαισίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρµόζονται µε τη ∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της Τράπεζας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.

Η συµµετοχή στον διαγωνισµό σηµαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συµµετοχής.

Ισχύουν οι βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.


1 Σχετικούς όρους για τις συναλλαγές στους συμμετέχοντες εμπόρους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών Mple μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com/mple