Ποιος είναι ο ήχος των διακοπών;

Είναι ο ήχος της ευκολίας, της ταχύτητας… και της ευκαιρίας!


Καλοκαιρινός Διαγωνισμός

Αυτό το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας ή της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, κάθε εβδομάδα για 8 εβδομάδες:

  • 50 τυχεροί κερδίζουν από €200 
  • 1 μεγάλος τυχερός κερδίζει €2500

Διάρκεια διαγωνισμού: 08/07/19 - 1/09/19

1 συναλλαγή = 1 συμμετοχή στην κλήρωση

Όροι Συμμετοχής

Εφαρμόζονται οι Βασικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και όλοι οι Ειδικοί Όροι Χρήσης των Τραπεζικών Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο Διαγωνισμό θα συμμετέχουν όλες οι χρεωστικές κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») και της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, των οποίων οι κάτοχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι χρεωστικές κάρτες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 08/07/2019-01/09/2019 συμπεριλαμβανομένων.

Κάθε συναλλαγή με χρεωστική κάρτα ισούται και με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά σημείων πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους.

Αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜς δεν συμμετέχουν στην κλήρωση.

Κάθε εβδομάδα θα κληρώνονται 50 τυχεροί που θα κερδίζουν το χρηματικό ποσό των €200 το οποίο θα πιστώνεται στον συνδεδεμένο με την κάρτα λογαριασμό του κάθε τυχερού.

Επιπρόσθετα, κάθε εβδομάδα θα κληρώνεται ένας μεγάλος τυχερός που θα κερδίζει το ποσό των €2,500.

Θα είναι δυνατόν, ένας τυχερός να κερδίζει το ποσό των €200 περισσότερες από μια φορές αλλά και να είναι ταυτόχρονα και ο μεγάλος τυχερός των €2,500.

Θα γίνουν 8 κληρώσεις που θα περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με τις χρεωστικές τους κάρτες στις περιόδους:

08 Ιουλίου – 14 Ιουλίου

15 Ιουλίου – 21 Ιουλίου

22 Ιουλίου – 28 Ιουλίου

29 Ιουλίου – 04 Αυγούστου

05 Αυγούστου – 11 Αυγούστου

12 Αυγούστου – 18 Αυγούστου

19 Αυγούστου – 25 Αυγούστου

26 Αυγούστου – 01 Σεπτεμβρίου

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας.

Οι κάτοχοι καρτών που έχουν κερδίσει θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Τράπεζα.

Ισχύουν Ειδικοί Όροι και Περιορισμοί, οι οποίοι θα ανακοινώνονται στους νικητές κατά την επικοινωνία τους με την Ελληνική Τράπεζα για την αποδοχή του δώρου.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά τις ημερομηνία της κάθε κλήρωσης.

Τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της ίδιας αξίας.

Σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό, και/ή τις ημερομηνίες της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώνταςσχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.