​​​​​​​Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2018 για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της Εταιρείας, στις 20 Δεκεμβρίου 2018 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 (Ανακοίνωση ΧΑΚ)

Μετοχική Δομή

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικά δελτία Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης 2012, 2013, 2014, 2019

Πληροφορίες Γ.Σ

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για Αύξηση Κεφαλαίου

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση