Η διαπραγμάτευση τίτλων της Ελληνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει ανασταλεί στις 29 Οκτωβρίου 2018 (Βλέπε σχετική ανακοίνωση από το ΧΑΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο). ​​​​​​​

Μετοχική Δομή

HB-PIE CHART.png

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικά δελτία Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης 2012, 2013, 2014

Πληροφορίες Γ.Σ

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για Αύξηση Κεφαλαίου

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση