Αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων της Ελληνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 16 Μαΐου 2018.  Βλέπε σχετική ανακοίνωση από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018 στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μετοχική Δομή

HB-PIE CHART.png

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικά δελτία Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης 2012, 2013, 2014

Πληροφορίες Γ.Σ

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014