Οικονομική Έρευνα

Αναφορές για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία.

Η Οικονομική Επισκόπηση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του 2019

Η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης συνεχίζεται

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά οι μακροοικονομικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι θετικές και συνοδεύονται από τη σημαντική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2018, το σημαντικό ρυθμό αύξησης της απασχόλησης και την περαιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών. Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας. Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται επίσης να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη μέσω δημοσίων επενδύσεων. Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο της Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας, το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στο 3,4% και για το 2020 στο 3,2%.

Σχετικά Αρχεία

Πρώτο εξάμηνο του 2019

Οικονομική Επισκόπηση

  • Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
  • Θετική δυναμική της αγοράς εργασίας και επενδύσεις υποστηρίζουν την εγχώρια οικονομία
  • Σημαντική πρόοδος ως προς τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
  • Η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα
  • Η τρέχουσα δυναμική της ανάπτυξης να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων

Τέταρτο Τρίμηνο 2018

Quarterly Market Review

The broad-based economic recovery gathered pace in 2017, with real GDP increasing by an annual 4,2%. The increased activity was broad-based. Developments are currently driven by increases in private consumption and investment, mainly large construction buildings.

Σχετικά Αρχεία