Οικονομική Έρευνα

Αναφορές για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία.

Η Οικονομική Επισκόπηση της Ελληνικής Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2018

Η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης συνεχίζεται

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά οι μακροοικονομικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι θετικές και συνοδεύονται από τη σημαντική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, το σημαντικό ρυθμό αύξησης της απασχόλησης και την περαιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών. Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας. Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται επίσης να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη μέσω δημοσίων επενδύσεων. Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο της Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας, το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στο 4,0% και για το 2019 στο 3,9%.

Σχετικά Αρχεία

Τέταρτο Τρίμηνο 2018

Οικονομική Επισκόπηση

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας, η φάση ανάκαμψης της οικονομίας έχει ολοκληρωθεί και εισέρχεται στη φάση ανάπτυξής της. Σε όρους απόλυτων μεγεθών, η αξία της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές, δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στα €19,5 δισ. το 2017, ανακτώντας το επίπεδο που είχε πριν την κρίση. Το ονομαστικό ΑΕΠ, δηλαδή η αξία της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές, ανήλθε στα €19,6 δισ. το 2017, από €18,5 δισ. το προηγούμενο έτος.

Τέταρτο Τρίμηνο 2018

Quarterly Market Review

The broad-based economic recovery gathered pace in 2017, with real GDP increasing by an annual 4,2%. The increased activity was broad-based. Developments are currently driven by increases in private consumption and investment, mainly large construction buildings.

Σχετικά Αρχεία