Οικονομική Έρευνα

Αναφορές για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία.

Η Οικονομική Επισκόπηση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2018

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2018 η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4,2%. Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 9,2% το 2018, ενώ ο πληθωρισμός να παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 0,5%.

Σχετικά Αρχεία

InternationalEconomicIndFix.jpg
Πρώτο Τρίμηνο 2018

Οικονομική Επισκόπηση

Η κυπριακή οικονομία έχει επιτύχει εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση του 2013 καθώς συνέχισε να ενισχύεται για δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα. Η οικονομική ανάκαμψη επιταχύνθηκε το 2017, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,9% σε ετήσια βάση· η καλύτερη επίδοση μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Η ανάκαμψη είναι ευρείας βάσεως και έχει συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης σχεδόν σε όλους τους τομείς και στη μείωση της ανεργίας, η οποία όμως παραμένει σε υψηλά επίπεδα.